LYRIC OPERA OF CHICAGO – CENERENTOLA

LYRIC OPERA OF CHICAGO
CINDERELLA by Gioachino Rossini

Estrena el 4 octubre 2015
Director d’ Escena: Joan Font ( Comediants)
Coreografia: Xavier Dorca
Escenógraf: Joan Guillén
Diseny de llums: Albert Faura
Coproducció de: Houston Grand Opera, Welsh

National Opera, Gran Teatre del Liceu, and Grand Théâtre de Genève.